Pejabat Pentadbiran CSNano yang berada di Bangunan N31 Institut Ibnu Sina, sedang dalam perpindahan lokasi ke pejabat baru, iaitu di Aras 4, Bagunan T02, Fakulti Sains, UTM Johor Bahru. Proses perpindahan pejabat ini sedang diuruskan oleh staf CSNano dan ISI-SIR dengan kerjasama beberapa orang pelajar UTM dan kontraktor yang dilantik. Pejabat Pentadbiran CSNano akan beroperasi sepenuhnya di Bangunan T02 pada 15 Januari 2020.