Tarikh             :           5 April 2021 (Isnin)

Masa               :           11.30 pagi sehingga selesai

Platform         :           Google Meet

Tujuan diadakan audit ini adalah untuk mengenal pasti masalah, risiko dan ketidakpatuhan, disamping memantau pelaksanaan terhadap laporan ketidakpatuhan yang telah dikenalpasti. Audit ini juga memberi tumpuan kepada peluang penambahbaikan serta pengenalpastian amalan yang baik untuk organisasi. 

Hasil daripada pemeriksaan audit KKP ini, CSNano di bawah pengurusan ISI-SIR telah menerima 4 NCAR dan beberapa OFI.