Tarikh    : 22 April 2021 (Ahad) 
Masa     : 10.00 pagi sehingga selesai
Platform : Google Meet

 

Agenda Mesyuarat :

1. Aluan Pengerusi

2. Pengesahan Minit Mesyuarat JKPCSNano Bil.6/2020 dan Bil.1/2021

3. Perkara-perkara berbangkit

        Respon berkaitan AKKP 2020

        Kewangan

        Isu silinder gas

        Pengurusan bangunan N31

4. Nama dan halatuju CSNano

5. Hal-hal lain

6. Penutup