Tarikh    : 19 Mei 2020 (Selasa)
Masa     : 9.30 pagi hingga selesai  
Tempat : Webex Meeting

 

Agenda Mesyuarat :

1. Aluan Pengerusi
2. Kelulusan Minit Mesyuarat JKP CSNano Bil.1/2020
3. Perkara-perkara berbangkit Minit Mesyuarat JKP CSNano Bil.1/2020
4. Perbincangan/pembentangan berkenaan:
4.1 Hasil perbincangan khas bersama pihak Ibnu Sina
5. Hal-hal lain
6. Penutup