Tarikh    : 21 Jun 2020 (Ahad)
Masa     : 2.30 – 4.30 Petang   
Tempat : Webex Meeting

 

Agenda Mesyuarat :

1. Aluan Pengerusi
2. Kelulusan Minit Mesyuarat JKP CSNano Bil.2/2020
3. Perkara-perkara berbangkit Minit Mesyuarat JKP CSNano Bil.2/2020
4. Hal-hal lain
5. Penutup