Tarikh    : 19 November 2020 (Khamis)
Masa     : 9.00 – 11.00 Pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat Al-Kindi, Aras 4, T02, UTM Johor Bahru

 

Agenda Mesyuarat :

1. Aluan Pengerusi
2. Kelulusan Minit Mesyuarat JKP CSNano Bil.4/2020
3. Perkara-perkara berbangkit Minit Mesyuarat JKP CSNano Bil.4/2020
4. Perbincangan/pembentangan berkenaan:
4.1 Laporan Kewangan CSNano
4.2 Laporan hasil Audit Institut Penyelidikan (12 Ogos 2020)
4.3 Laporan hasil Audit Aset & Inventori (26 Oktober 2020)
4.4 Laporan Unit OSHE CSNano
4.5 Laporan hasil Mesyuarat JKP ISI-SIR Bil.4/2020 (1 November 2020)
4.6 Work From Home CSNano
5. Hal-hal lain
6. Penutup