Tarikh    : 31 Disember 2020 (Khamis)
Masa     : 9.00 – 11.00 Pagi
Platform : Google Meet

 

Agenda Mesyuarat :

1. Aluan Pengerusi

2. Kelulusan Minit Mesyuarat JKP CSNano Bil.5/2020

3. Perkara-perkara berbangkit Minit Mesyuarat JKP CSNano Bil.5/2020

3.1 Inisiatif dari Pengarah

3.2 Keahlian CSNano

3.3 Kewangan CSNano

3.4 Analisis KPI CSNano

3.5 Bangunan N31 dan Makmal C08, CSNano

3.6 Unit OSHE CSNano

3.7 Inisiatif Insetif Ahli CSNano

3.8 Website CSNano

3.9 Science Camp

3.10 Hasil Perbincangan Bersama Pihak ISI-SIR

4. Hal-hal lain

5. Penutup