Tarikh    : 8 Februari 2021 (Isnin) 
Masa     : 2.30 petang sehingga selesai
Platform : Google Meet

 

Agenda Mesyuarat :

a. Kata-kata aluan
b. Pembentangan perancangan unit OSHE CSNano 2021 
c. Pemantauan COVID-19 oleh pejabat OSHE UTM
d. Lain- lain hal