Tarikh     : 18 April 2021 (Selesa) 
Masa       : 9.30 pagi sehingga selesai
Platform : Google Meet

 

Agenda Mesyuarat :

a. Kata-kata aluan Pengerusi
b. Audit AKKP
C. Virtual Safety Briefing
d. Hal-hal lain