Tarikh    : 9 Jun 2020 (Selasa) 
Masa     : 10.00 sehingga 11.00 pagi
Tempat : Google Meet

 

Agenda Mesyuarat :

i)  Aluan Pengerusi
ii)  Perbincangan berkenaan :
     a. Memeriksa tong-tong gas untuk dipulangkan kepada pembekal.
     b. Memeriksa dan mengasingkan segala aset dan perabot di bangunan N31
     c. Memeriksa semula chemical di garaj N31 bagi tujuan pelupusan kerana ada penambahan chemical selepas proses pemindahan chemical dari C08 ke T05
iii) Hal-hal lain
iv) Penutup