Tarikh    : 13 Julai 2020 (Isnin)
Masa     : 9.00 pagi hingga selesai
Tempat : Google Meet

 

Agenda Mesyuarat :

1. Aluan Pengerusi
2. Profil Keahlian Terkini CSNano
3. Perancangan Program CSNano 2020 – Hasil Perbincangan Bengkel Perancangan
Strategik & Halatuju CSNano 2020 (17 Disember 2019 di Le Grandeur Palm Resort)
4. Inisiatif Pemberian Insentif Ahli CSNano
5. Pengurusan/Pentadbiran CSNano
6. Pencapaian KAI CSNano: Analisis Keputusan 2019 & Strategi 2020
7. Hal-hal lain
7.1 National Nanotechnology Centre (NNC)
7.2 Malaysia Zeolite Association (MZA)
8. Penutup