Aktiviti :

Pengumpulan sisa bahan kimia terjadual oleh kontraktor yang dilantik oleh CMU.

Tarikh : 20 Disember 2020

Catatan :

1. Pengumpulan hanyalah untuk kod selain SW 429 dan 430.
2. Baki sisa akan dikutip pada Mac 2021.