Tarikh      : 10 JUN 2021 (KHAMIS)
        Masa       : 11.00 PAGI
        Platform : GOOGLE MEET (meet.google.com/era-ivyy-suv)

Agenda:

Membincangkan pembahagian tugas dan strategi bagi membuat promosi dan penjenamaan  CSNano melalui medium media sosial seperti di Facebook, Instagram, Youtube dan juga LinkedIn.