Warga CSNano ingin mengucapkan Tahniah kepada Pentadbir Baharu Fakulti Sains Sesi 2021/2024 yang dilantik berkuatkuasa mulai 1 Julai 2021 seperti senarai berikut.

TAHNIAH dan SELAMAT MENJALANKAN TUGAS buat semua.

Ikhlas daripada Warga Kerja CSNano.